Home

Artikel6.

l. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf meerderjarige personen, uit en door de leden

gekozen in een algemene ledenvergadering met gewone meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen

De vergadering kiest rechtstreeks in hun functie de voorzitter, de secretaris

en de penningmeester. Zij vormen  tezamen het dagelijks bestuur. De functie van voorzitter is onverenigbaar met andere bestuursfuncties in de vereniging.

 

2.Benoeming van een bestuurslid geschiedt voor vier jaren. Een bestuurslid is éénmaal.

terstond herbenoembaar.

meer

 

 

 

11
Sep
TOMATENOOGST
08
Sep
Zomerijver